Mixd.IT Community

Betingelser & Retningslinjer hos Mixd.IT Community!

1. Vilkår

Vilkårene og handelsbetingelser herunder gælder for din adgang til, og brug af alle hjemmesider, samt servere der ejes og/eller drives af Mixd.it. Du acceptere at du vil overholde alle vilkårene og handelsbetingelserne til punkt og prikke, og at du ikke overtræder dem på noget tidspunkt. Hvis du ikke kan overholde disse vilkår og handelsbetingelser, eller hvis du bryder dem. Bedes du forlade alle hjemmesider, samt servere der ejes og/eller drives af Mixd.it.

2. Ansvarsfraskrivelse

Mixd.it kan på intet tidspunkt holdes ansvarlig for skader (herunder tab af data, eller ranks) som følge af en fejl i et af sine systemer (Uanset om der er blevet oplyst om sådan en fejl, eller ej), eller som følge af en udelukkelse fra sine servere.

3. Krav til Ranked

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum repellat ipsum iusto facilis pariatur, accusamus magni sint possimus voluptas, aperiam, numquam incidunt dicta minima in perspiciatis! Est delectus exercitationem nam.

4. Opførsel

For at købe en rank, skal man mindst være fyldt 16, eller have tilladelse fra sine forældre. Samt for at være ranked skal man kunne tale dansk, og have en mikrofon der virker. Overholder man ikke disse krav, har Mixd.it ret til at fjerne brugeren uden varsel, samt nægte en refundering. Det er brugerens eget ansvar at overholde disse krav.

5. Misbrug af rettigheder

Det er brugerens eget ansvar at sørge for at man overholder reglerne på pågældende servere, og at man ikke misbruger sine rettigheder. Det er også brugerens eget ansvar at sørge for at venner, og/eller familie ikke misbruger rettighederne på pågældende brugers Steam-konto. Mixd.it forbeholder sig retten til at fjerne enhver bruger som misbruger sine rettigheder. Samt nægte en refundering. Mixd.it er ikke forpligtet til at advare brugere, hvis de misbruger deres rettigheder.

6. VAC- og spil-udelukkelser

Mixd.it tager ikke forbehold for VAC, eller spil-udelukkelser. Ranks kan således ikke flyttes fra en Steam-konto, til en anden. Og man kan ikke få refunderet en rank af denne grund. Og man kan blive afvist hvis man prøver at købe en rank igen. Hvis man allerede har betalt, forbeholder Mixd.it sig retten til at nægte en refundering.

7. Salg af indhold

Enhver form for salg af ranks, eller indhold på Mixd.it's servere er ikke tilladt. Indhold såsom Moderator/VIP, Credits, eller !store elementer, vil blive fjernet hvis solgt. Mixd.it tager ikke ansvar for tabte penge ved fjernelse. Ingen penge vil blive erstattet.

8. Regler for servere

På Mixd.it's hjemmeside findes regler for brug af de servere som er ejes og/eller drives af Mixd.it. Overholdes disse regler ikke, har Mixd.it, og dets personale ret til at udelukke, og/eller fjerne brugerens rank. Det er brugerens eget ansvar at overholde disse regler.

9. Ændringer

Mixd.it kan til enhver tid uden forudgående varsel ændre sine generelle vilkår og handelsbetingelser, samt privatlivspolitik for sit hjemmeside, og sine servere. Det er brugerens eget ansvar at holde sig opdateret på de nyeste vilkår, og handelsbetingelser. Samt privatlivspolitik.

10. Rank ændringer

Mixd.it forbeholder sig retten til at foretage ændringer i ranks, samt fjerne ranks uden varsel. Mixd.it er ikke ansvarlig for fejl i sine ranks. Eller tabt Moderator/VIP periode som følge af en fejl. Uanset om Mixd.it er blevet oplyst om sådan en fejl, eller ej.

11. Rank ansvarsfraskrivelse

Permanent betyder ikke for altid, men Mixd.it levetid. Samt ved lukning af servere, eller hjemmesider som Mixd.it har opbygget, tager Mixd.it ikke ansvar for tabt Moderator, eller VIP periode. Ingen penge vil blive refunderet.

12. Betalingspolitik

Det er brugerens eget ansvar at give korrekte oplysninger om sig selv ved en betaling. Giver en bruger falske oplysninger ved en betaling, har Mixd.it ret til at tilbageholde betalingen ubestemt tid, og nægte brugeren adgang til sine servere.

13. Fortrydelsesret og returret

Når du donater for en rank hos Mixd.it, er der tale om digitalt indhold, i henhold til Forbrugeraftalelovens §18 stk. 2 pkt. 13:

"levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret"
Mixd.it leverer udelukkende digitalt indhold. Når du accepterer handelsbetingelserne, giver du derfor dit samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder. Mixd.it kan således ikke yde nogen form for fortrydelsesret eller returret efter betalingen er givet.

14. Links

Mixd.it har ikke gennemgået alle de links som er tilknyttet sin hjemmeside, eller sine servere, og er ikke ansvarlig for indholdet på sådan et link. Inkluderingen af et link betyder ikke at Mixd.it har en godkendelse fra pågældende hjemmeside til at bruge det. Brugen af et tilknyttet link er på eget ansvar.

15. Nøjagtighed af materialer

Materialerne på Mixd.it's hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske, eller fotografiske fejl. Mixd.it garanterer ikke at nogen af materialerne på sin hjemmeside, eller servere er korrekte, fuldstændige, eller aktuelle. Mixd.it kan til enhver tid foretage ændringer i materialerne på sin hjemmeside, eller servere uden varsel. Mixd.it er ikke forpligtet til at opdatere sine materialer.

16. Ophavsret

Med mindre andet er skrevet. Ejes ophavsret, og rettigheder til alt materiale på denne hjemmeside af Mixd.IT.
Du må udskrive og hente materiale fra denne hjemmeside på følgende betingelser:

  • Brug af dokumenter, og tilknyttet grafik på denne hjemmeside er udelukkende til information, og/eller personlig, ikke-kommerciel brug.
  • Alle kopier af sider fra denne hjemmeside, som gemmes på en komputer, eller anden form for opbevaringsmedie, må kun bruges til efterfølgende visningsformål. Eller til at udskrive uddrag til personlig, ikke-kommerciel brug.
  • Ingen dokumenter, eller tilknyttet grafik på denne hjemmeside må på nogen måde ændres.
  • Grafik på denne hjemmeside må ikke bruges særskilt fra den medfølgende tekst.
  • En oplysning om ophavsret (© Copyright Mixd.IT 2019) skal fremgå på alle kopier.
  • Ingen del af denne hjemmeside må kopieres, eller gemmes på nogen anden hjemmeside uden Jager.dk's foregående skriftlige godkendelse.

17. Cookies

Cookies er små datafiler med information som gemmes på din computer, og sendes frem og tilbage mellem din browser, og en hjemmeside. Nogle cookies er nødvendige for at hjemmesider fungerer, mens andre bruges til at analysere din færden på en hjemmeside.

Nogle cookies slettes når du lukker din browser, nogle gemmes i en tidsbestemt periode, og andre gemmes permanent. En cookie er ikke et program, og indeholder ikke en virus.

Mixd.it bruger udelukkende cookies til at huske personer som har logget ind på udelukkelses-systemet. Og for at se hvem, og hvor mange der besøger hjemmesiden. Samt hvilke sider de besøger.