Mixd.IT Community

Jail Regler

§1 Admin

§ 1.1 Admins ord er altid lov, følg alle anvisninger fra en Admin, Head-Admin eller over.

§ 1.2 Diskuter aldrig med en admin, gå direkte til en Head-Admin eller over.

§2 Generelle spille regler

§ 2.1 Externe programmer bliver på ingen måder tolereret.

§ 2.2 Alt griefing/irritation på en medspiller vil ikke blive tolereret.

§ 2.3 Begge hold skal gå aktivt efter at vinde.

§ 2.4 Alt reklame vil ikke blive tolereret. (Gambling, Trade Sites & Communities er ikke tilladt.)

§ 2.5 Alle bugs eller glitches må ikke udnyttes, dermed skal det rapporteres til en Head-Admin eller over.

§ 2.6 Det er ikke tilladt at stå AFK bevidst for at farme credits (Dette inkudere også spec).

§ 2.7 Det er ikke tilladt at samarbejde med en fra det modsatte hold.

§ 2.8 Man må ikke bryde konceptet af mappet.

§ 2.9 Det er ikke tilladt at wallbange igennem "Oneway" (Hvis man kan se igennem er det IKKE tilladt at skyde).

§ 2.10 Hvis T åbner celler, er der automatisk freeday. (På Mappet "ba_minecraft2016_jail_m" gælder denne regl ikke)

§ 2.11 Hvis CT åbner celler uden at lave regler, er der freeday.

§3 Voice og chat regler

§ 3.1 Man må ikke mic-spamme eller bruge mikrofonen unødvendigt meget.

§ 3.2 Man må ikke bruge soundboard eller Voicechanger.

§ 3.3 Man må ikke ghoste.

§ 3.4 Alt racisme tolereres ikke.

§ 3.5 Snak altid respektfuldt til dine medspillere.

§ 3.6 Alt snak, udover Dansk og/eller Engelsk er ikke tilladt.

§ 3.7 Alt spam er ikke tilladt.

§ 3.8 Det er ikke tilladt at dele. ANDRES personlige informationer (Dette ville blive resultere i en hårder straf.)(Persondataloven.)

§ 3.9 At lege Admins ingame er forbudt og vil blive straffet!

§4 CT regler

§ 4.1 Man skal have en velfungerende mikrofon som CT.

§ 4.3 Det er Warden der bestemmer aktivitet og regler.

§ 4.2 CT skal altid snakke tydeligt og forståeligt så alle kan forstå det.

§ 4.4 Alle skal have en fair chance for at være ward. Det betyder at har man haft det flere runder i streg, skal de andre have muligheden for at være det.

§ 4.5 CT må IKKE have til hensyn at henrette T med misledende regler eller aktiviteter. (Indstukser som f.eks. Følg warden imens der er dødmand er IKKE midsledende og må derfor gerne benyttes).

§ 4.6 Warden skal altid starte med at sige sine regler.

§ 4.7 En CT må godt stole på T, dog er dette på eget ansvar (T må gerne lyve).

§ 4.8 CT må IKKE give T våben.

§ 4.9 CT må IKKE baite (Herunder gælder faking af dødmand).

§ 4.10 Laves der dødmand skal CT holde godt øje med chatten da det er den eneste måde for T at kommunikere med CT på.

§ 4.11 Når Warden dør forsætter de regler som allerede er lavet.

§ 4.12 Hvis ikke ALLE T'er er tilstede skal en CT gå aktivt efter at finde T'en der mangler. (Er der kun 1 CT er dette ikke nødvendigt)

§5 Jail regler

§ 5.1 Forholdene mellem CT og T er 1:3 (dog kan 2:5 , 3:8 , 4:11 , 5:14 , 6:17 osv. godt gå an) Siger admins at forholdet er fint, så kan det godt gå an..

§ 5.2 INGEN freekill & free attack.

§ 5.3 Det er tilladt at bruge dødmand på serveren – Dødmand betyder at T’en skal stå HELT stille og må ikke snakke. (Spørgersmål er ikke tilladt KUN chat!)

§ 5.4 Det er tilladt at bruge no mercy på serveren.

§ 5.5 Man må ikke tale over warden, kan resultere i Straf.

§ 5.6 Warden kan sige ”123 stilleleg start for T” hvorefter t ikke må bruge deres mic. (Spørgersmål er ikke tilladt KUN chat!)

§ 5.7 Ingen telecamp, alle skal have en chance for at komme væk fra portalen (3 sekunder medmindre der tages aktiv handling i forsøg på at dræbe en).

§ 5.8 CT behøver ikke sige unfrys, for at T må bevæge sig igen. Man må gerne crouche under frys og rejse sig op.

§ 5.9 T har ret til at skrive “gentag” i chatten for at få gentaget reglerne. (CT har kun krav på at skulle gentage.)

§ 5.10 Når CT laver "sidste mand hopper dør" skal T hoppe uanset hvad, ellers må CT godt skyde de T’er der ikke hopper. MAN MÅ KUN LAVE SIDSTE MAND HOPPER DØR 3 GANGE I EN RUNDE

§ 5.11 Wardens regler gælder fra når cellerne åbner.

§ 5.12 I scenarier hvor T ikke må tale, må Admins gerne tale, så længe det er admin relateret. (DER ER IKKE NOGET DER HEDDER MOD RELATERET.)

§ 5.13 Hvis der kun er (1) CT i live, er denne CT automatisk warden.

§ 5.14 Talent må ikke laves flere runder i træk.

§ 5.15 I talent må der ikke dræbes før alle har vist deres talent.

§ 5.16 Det er tilladt at overgive sig.

§ 5.17 Hvis CT går i T's knife afstand er det tilladt for T at knife den CT. (CTBait er ikke tilladt).

§ 5.18 Det er ikke tilladt at lave minigames hvor folk dør hvis ikke alle T'er er tilstede. (Climb, Surf, Fodbold samt andre minigames hvor man ikke nødvendigvis dør er tiladt at lave).

§ 5.19 Unødvendig Dødmand er ikke tilladt at lave. Gør man dette risikere man CTBan som straf.

§6 Standard regler

§ 6.1 Crouch ude foran trappen og i nogle tilfælde rampen! (Det er altid Trappen/rampen Tættest på ens EGEN celle).

§ 6.2 Våben & nades droppes i cellerne.

§ 6.3 Ingen genveje, omveje, forsinkelser, knife eller hop.

§ 6.4 Face trappen / rampen.

§ 6.5 Fiks automatisk stack og mellemrum.

§ 6.6 Dumme spørgersmål vil resultere i at man bliver skudt.

§7 War

§ 7.1 Det er tilladt for CT at campe.

§ 7.2 T skal være i våbenrum inden den tid CT angiver ellers må CT skyde dem.

§ 7.3 T må først komme ud af våbenrum efter den tid CT har angivet (Min. 20sek - max. 60sek). Hvis CT IKKE angiver en tid, er standard tiden: 14.00

§ 7.4 CT skal altid åbne cellerne for T.

§ 7.5 T skal gå aktivt efter at dræbe CT.

§ 7.6 Det er tilladt at ændre på war eks. Kun ak-47.

§ 7.7 Medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under war. (Medi-Shots, er heller ikke tilladt.)

§ 7.8 Warden skal sørge for at T kan komme ind i våbenrum.

§ 7.9 Det er ikke tilladt for T at kigge ud af våbenrummet.

§ 7.10 Det er tilladt for CT at skyde T hvis T går ud af våbenrum før tid

§8 Gemmeleg

§ 8.1 CT skal gå aktivt efter T.

§ 8.2 CT skal ALTID være i medic indtil gemmeleg starter (hvis det forekommer at der ikke er medic på mappet skal ct være i våbenrum).

§ 8.3 T må gerne bevæge sig under gemmeleg.

§ 8.4 Brug af våben, udover knife og nades, før 09:00, resulterer et ban. (Zeus er ikke et våben).

§ 8.5 Medic samt rummet der giver medic er ikke tilladt at opholde sig i under gemmeleg. (Medi-Shots, er heller ikke tilladt.)

§ 8.6 Warden skal sørge for at T kan komme ind i våbenrum.

§ 8.7 Der skal gives et realistisk tidsrum for T til at gemme sig, da de først skal have muligheden for at gå i våbenrum.

§9 ZombieWar

§ 9.1 Bar og medic er ikke tilladt at opholde sig i under Zombiewar. (Medi-Shots, er heller ikke tilladt.)

§ 9.2 T må ikke hoppe, crouche eller løbe. Hvis dette sker må CT skyde T.

§ 9.3 Våben er tilladt at bruge for T når uret rammer 05:00. (Zeus er ikke et våben.)

§ 9.4 CT må ikke opholde sig steder som T ikke kan komme hen uden at hoppe/crouche eller løbe.

§ 9.5 CT'en der skyder T’en som bryder §9.3, skal selv have set det før de må skyde dem.

§ 9.6 T må hoppe/crouche hvis de er fanget et sted hvor de ikke kan gå aktivt.

§ 9.7 T skal gå aktivt efter CT.

§10 Freeday

§ 10.1 Der er altid freeday ved første aktive runde ved mapskifte.

§ 10.2 CT må skyde T, så snart de prøver at skyde eller knife en CT.

§ 10.3 Ingen våben som T, hvis det finder sted må CT skyde T. Hvis en T dør og en anden T så samler våbenet op og dropper det med det samme må CT ikke skyde den T.

§ 10.4 CT skal altid prøve at stoppe dem der bryder reglerne.

§ 10.5 Våbenrum er automatisk domineret under freeday. Det er tiladt for CT at dominere andre rum (Hvis det er tilfældet, er våbenrum stadig domineret). Altså våbenrum er ALTID domineret.

§ 10.6 Ved første aktive runde skal alle have fair chance for at joine CT, selvom det måske er unfair teams.

§11 Last request (!lr)

§ 11.1 I LR bestemmer T, hvordan LR reglerne skal foregå, men ingen unfair fordele for begge parter.

§ 11.2 Snyd er ikke tilladt i LR.

§ 11.3 Den der starter med skudet i Shot4shot/Mag4Mag starter.

§ 11.4 De sidste 2 T’er har altid lov til at lave !LR, uanset hvad.